Què és la sobirania alimentària?

Soberanía Alimentaria

Entenem per Sobirania Alimentària el dret dels pobles a tenir aliments sans i culturalment adequats, produïts mitjançant mètodes sostenibles, així com el seu dret a definir els seus propis sistemes agrícoles i alimentaris. Desenvolupa un model de producció camperola sostenible que afavoreix a les comunitats i el seu medi ambient." data-share-imageurl="">

Soberanía Alimentaria

Entenem per Sobirania Alimentària el dret dels pobles a tenir aliments sans i culturalment adequats, produïts mitjançant mètodes sostenibles, així com el seu dret a definir els seus propis sistemes agrícoles i alimentaris. Desenvolupa un model de producció camperola sostenible que afavoreix a les comunitats i el seu medi ambient. Dóna prioritat a la producció i consum local d’aliments. Situa les aspiracions, necessitats i formes de vida d`aquells que produeixen, distribueixen i consumeixen els aliments en el centre dels sistemes i de les polítiques alimentàries per davant de les demandes de mercats i empreses.

Col·laborar amb:

La via campesina