ALIMENTACCIÓN ILLES BALEARS

Aquest programa socioeducatiu es treballa també a les Illes Balears. Diversos centres, tant de primària com a secundària, estan treballant la temàtica de la sobirania alimentària, de manera transversal o des d'algunes matèries, per tal de reflexionar sobre la nostra alimentació i com aquesta afecta a l'entorn, la salut i les condicions de vida de les persones i la comunitat. A l'illa de Mallorca, des del 2010 el projecte es va centrar més en els centres de primària, i en l'actualitat, s'està treballant conjuntament amb docents de secundària, principalment a l'illa de Menorca. Tot i això, s'intenta donar cobertura a les demandes que rebem de tot el arxipèlag.